Janavalolle myönnetty ISO 9001 -sertifikaatti

Inspecta Sertifiointi Oy on 29.5.2017 myöntänyt Janavalo Oy:lle ISO 9001 –laatujärjestelmäsertifikaatin osoituksena siitä, että toimintamme on standardin vaatimusten mukaista.

Sertifioitu laatujärjestelmämme on rakennettu ISO 9001:2015 -standardia mukaiseksi ja se kattaa ohutlevytuotteiden ja teräsrakenteiden suunnittelun, myynnin, markkinoinnin ja valmistuksen kaikissa toimipisteissämme.

ISO 9001 on maailman tunnetuin laatustandardi, jota käytetään johtamisen työkaluna ja toiminnan tasalaatuisuuden varmistajana. Sertifikaatti osoittaa asiakkaille ja muille sidosryhmillemme, että yrityksemme toiminta on järjestelmällistä ja sitä parannetaan jatkuvasti.

 

sertifikaatti

 

Janavalolle myönnetty ISO 9001 -sertifikaatti

Inspecta Sertifiointi Oy on auditoinut laadunhallintajärjestelmämme 3.-5.5.2017 ja myöntänyt Janavalo Oy:lle ISO 9001:2015 -laatujärjestelmäsertifikaatin 29.5.2017.

Sertifikaatti on voimassa 29.5.2020 asti ja kattaa ohutlevytuotteiden ja teräsrakenteiden suunnittelun, myynnin, markkinoinnin ja valmistuksen kaikissa toimipisteissämme.

Sertifikaatti on osoitus siitä, että Janavalo toimii asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti toiminnan kehittämisessä.

Toimitusjohtaja Riikka Huopainen toteaa, että toiminnan kehittäminen ei suinkaan lopu sertifikaatin saamiseen, vaan tämä on pohja toimintamme laadulle myös jatkossa.

”Toimintamme periaatteisiin kuuluu jatkuva parantaminen ja kehittäminen: miten tehdä asiat tehokkaammin ja tuottavammin sekä laadukkaammin. Meille Janavalossa on tärkeää, että valmistamamme tuotteet ovat korkeatasoisia ja täyttävät kaikkia asiakkaidemme vaatimukset.

 

Inspecta_ISO9001_hires

 

TurenkoJanavalolle myönnetty ISO 9001 -sertifikaatti